20.03.2020 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces"

UWAGA! 

Ze względu na odwołanie wszystkich wydarzeń w trybie stacjonarnym na terenie całego kraju – konferencja odbędzie się WYŁĄCZNIE w trybie zdalnym.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces” pod patronatem dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych  prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej Organizowana przez: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych oraz grupę projektową Code::Girls

Z uwagi na możliwość wystąpienia okoliczności wyjątkowych, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konferencji w sposób zdalny. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową, najpóźniej do dnia 19.03.2020r.